Feldborg Nørreskov

Folder om naturoplevelser i Feldborg Nørreskov

Feldborg Nørreskov er det samlede navn for de 3 sammenhængende, gamle hedeplantager, Nordre Feldborg, Sevel og Borbjerg, der tilsammen dækker 2357ha.

Anlægget af skoven startede i 1828 ved at striber i heden blev pløjet og tilsået med gran, birk og eg. Andre områder blev plantet til med ahorn, røn, gran og el. Plantagen var i de første årtier plaget af saltstorme, brande og tørke, så store områder måtte gentilplantes.

Feldborg Nørreskov er et såkaldt kerneområde for kronvildt. Det betyder, at der tages særligt hensyn til disse store dyr, selvom der især af hensyn til de omkringliggende landbrug drives en vis jagt på dem. Bestanden er ganske stor, og det er muligt at se dyrene året rundt, når de om morgenen og aftenen kommer frem på brandlinier, skovveje og åbne områder.

I brunsttiden i september-oktober er der særlig gode muligheder for at se dyrene og høre hjortene brøle i den udstrakte skov. Især i brunstperioden bør man undgå at forstyrre dyrene. Man bør derfor blive på veje og stier og undlade at opsøge dyrene i lysninger og bevoksninger.Udgivet af Naturstyrelsen og Holstebro Kommune 2013. Må citeres mod kildeangivelse.

Hent folder