APROPOS 8 - Større sammenhængende landskaber og landskabskaraktermetoden

17-01-2013

Udgivelse fra Naturstyrelsen om emner, der har relation til kommuners planlægning.

Forside APROPOS 8 Udpegning af større, sammenhængende landskaber kompenserer for de forholdsvis fragmenterede bevaringsværdige landskaber, som traditionelle landskabsanalyser og analyser efter LKM ofte resulterer i. Udpegningen af større, sammenhængende landskaber, og strategier knyttet hertil, skal understøtte, at landskabsværdierne ses i en større sammenhæng, også på tværs af forvaltningsmæssige grænser i landskabet.

Læs eller download hæftet:

Udgivet af Naturstyrelsen 2012. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation