Nyt mikrobiologisk rensningsprincip til fjernelse af pesticid i drikkevandet

12-07-2013

Rapport om implementering og langtidstest af et mikrobiologisk rensningsprincip til anvendelse i traditionelle trykfilteranlæg på vandværker til fjernelse af pesticid (BAM) i drikkevandet.

Rapportens forside Rapporten omhandler et forsøg med et pilotanlæg på Viborg City Vandværk. Forsøget gik ud på at implementere et mikrobiologisk pesticid-rensningsprincip ved hjælp af naturligt forekommende mikroorganismer i et traditionelt trykfilteranlæg til rensning af drikkevand.

Download rapporten

Nyt mikrobiologisk rensningsprincip til fjernelse af pesticid i drikkevandet (pdf, 2 Mb)

Udgivet af Naturstyrelsen 2013. Må citeres mod kildeangivelse.