Reduktion af biovækstpotentiale

10-07-2013

Metodeudvikling og afprøvning af avanceret oxidationsteknologi

Rapportens forside DHI og Efsen Engineering A/S har - med finansiel støtte fra Miljøstyrelsens/Naturstyrelsens tilskudsordning for Miljøeffektiv Teknologi 2012 - gennemført projektet ” Reduktion af biovækstpotentiale – Metodeudvikling og afprøvning af avanceret oxidationsteknologi ”. Projektets formål har været:

  1. at udvikle og afprøve en funktionel metode til kvantitativ monitering af biovækstpotentiale i vandstrømme
  2. at afprøve effekten af fotokatalytisk behandling af kølevand i relation til minimering af biovækstpotentialet i kølevandet.

Download rapporten

Reduktion af biovækstpotentiale (pdf, 21 Mb)

Udgivet af Naturstyrelsen 2013. Må citeres med kildeangivelse.