Test og udvikling af beplantede filteranlæg som miljøeffektiv renseteknologi i det åbne land

10-07-2013

Om optimeret design af beplantede filteranlæg.

Denne rapport er udarbejdet på baggrund af projektet ’Test og udvikling af beplantede filteranlæg som miljøteknologi i det åbne land’.

Projektets formål er at optimere design af beplantede filteranlæg for at reducere etableringsomkostninger uden tab af renseevne.

Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen under tilskudsordningen for miljøeffektiv teknologi.

Download rapporten

Test og udvikling af beplantede filteranlæg som miljøeffektiv renseteknologi i det åbne land (pdf: 4,5 MB)

Udgivet 2013 (oprindeligt 2011). Må citeres mod kildeangivelse.

Læs publikation