Udpegning af økologiske forbindelser og særlige naturområder i kommuneplan 2009

12-07-2013

Analyser og anbefalinger til kommunernes arbejde med udpegninger af naturområder.

Rapportens forside Rapporten analyserer og samler op på kommunernes udpegninger af naturområder med særlige beskyttelsesinteresser og økologiske forbindelser med udgangspunkt i kommuneplanerne fra 2009. På baggrund af analyserne, angives i rapporten en række anbefalinger og forslag til, hvorledes arbejdet med udpegningerne fremadrettet kan forbedres.

Rapporten er udarbejdet af Skov & Landskab (nu Geovidenskab og Naturforvaltning, IGN) på bestilling af Naturstyrelsen.

Download rapporten

Udpegning af økologiske forbindelser og særlige naturområder i kommuneplan 2009 (pdf, 8 Mb)

Udgivet af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning 2013. Må citeres med kildeangivelse.