Vejledning om reglerne om internationale naturbeskyttelsesområder i naturbeskyttelsesloven § 19b, § 19 d og § 19 e

10-06-2013

Udgivet af Naturstyrelsen 2012

Denne vejledning har specielt til formål at vejlede om administrationen af naturbeskyttelseslovens § 19 b (anmeldelsesordning), og § 19 d og § 19 e (bestemmelser om kommunalbestyrelsernes forpligtelse til at gennemføre de Natura 2000-planer, som skal udarbejdes efter miljømålsloven).

Læs eller download vejledningen:

Vejledning om reglerne om internationale naturbeskyttelsesområder i naturbeskyttelsesloven § 19 b, § 19 d og § 19 e (pdf)

Udgivet af Naturstyrelsen 2012. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation