Vurdering af biotopplanernes virkning for naturindholdet

12-06-2013

Denne rapport indeholder resultaterne af overvågningen af biotoptiltag til forbedring af naturtilstanden på 12 udvalgte biotopplanejendomme udført i årene 2010 og 2012.

Denne rapport indeholder resultaterne af overvågningen af biotoptiltag til forbedring af naturtilstanden på 12 udvalgte biotopplanejendomme udført i årene 2010 og 2012. Biotopplaner gennemføres på ejedomme, der ønsker at udsætte op til syv fasaner eller agerhøns pr ha i jagtligt øjemed. Ifølge bekendtgørelsen kan der vælges mellem 23 biotopplantiltag – enten udmøntet enkeltvis eller i kombination på de dyrkede arealer. Tiltagenes placering, udførelse, funktionalitet og sammenhængskraft på de udvalgte ejendomme blev undersøgt for at belyse deres mulige effekt for naturindholdet lokalt på ejendommene. I mange tilfælde giver tiltagene især i sammenhæng forbedrede livsvilkår for dyre-, svampe- og plantelivet på de dyrkede arealer på de ejendomme, hvor de er etableret.

Download rapporten

vurdering af biotopplanernes virkning for naturindholdet (pdf)

Udgivet af Naturstyrelsen. Må citeres mod kildeangivelse.


Læs publikation