Planlægning for områder til erhverv - barrierer og muligheder

29-05-2013

Naturstyrelsen har foretaget et serviceeftersyn af erhvervsområderne og virksomhedslokalisering.

Planlægning for områder til erhverv - barrierer og muligheder

Med fokus på virksomhederne og kommunerne som planmyndighed søger rapporten at identificere nogle af barriererne og beskrive mulighederne, når kommunerne skal planlægge for erhvervsudvikling. Rapporten tager udgangspunkt i, at der er forskellige vilkår for at planlægge for en større eller mindre by, og på hvor i bystrukturen virksomheden/erhvervsområdet er lokaliseret samt hvilken størrelse og type af virksomhed, der planlægges for mv.

Læs eller download sammenfatningen

Læs eller download delrapporter

Udarbejdet af BM Arkitekter ApS for Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Må citeres mod kildeangivelse.