Validering af jordbundsdata. Pesticidfølsomme sandjorder - værkstedsområde Grindsted

17-05-2013

Rapoort om KUPA-sand og muligheden for udpege sandjorde, som er følsomme over for nedsivning af pesticider.

Rapportens forside Denne rapport baserer sig på et delprojekt i den overordnede strategi for videreførelse af KUPA og anvendelse af resultaterne.

Formålet med delprojekt har været at undersøge om KUPA-sand-konceptet kan gøres operationelt, således er det bliver muligt at udpege sandjorde, som er følsomme over for nedsivning af pesticider.

Det er i projektet forsøgt afklaret, om det ud fra den eksisterende viden om jordens fysiske og kemiske egenskaber(teksturfordeling for summen af fraktionen silt og ler samt indhold af humus) er muligt at udpege pesticidfølsomme områder baseret på principperne fra det oprindelige KUPA-sand-projekt.

Arbejdet er baseret på et værkstedsområde omkring Grindsted.

Download rapporten

Validering af jordbundsdata (pdf, 1 Mb)

Udgivet af Naturstyrelsen 2013. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.