Håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre

13-03-2013

Naturstyrelsen har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, herunder embedslægerne, samt DANVA og FVD udarbejdet ”Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre1 – også kaldet ”Kogevejledningen”.

Naturstyrelsen har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, herunder embedslægerne, samt DANVA og FVD udarbejdet "Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre1 – også kaldet "Kogevejledningen". Formålet er at give en mere ensartet vejledning/rådgivning af landets kommuner i forbindelse med overskridelser af drikkevandets mikrobiologiske parametre, herunder hvornår vandet må betegnes som sundhedsfarligt.

Ved revision af vejledningen t i 2012 blev der foretaget en række præciseringer, navnlig på baggrund af Miljø- og Naturklagenævnets nyere afgørelser.

I denne udgave (marts 2013) er der alene foretaget en justering af kogeanbefalingerne i afsnit 4.1 og 4.2.

Download rapporten

kogevejledning 2013 (pdf)

Udgivet af Naturstyrelsen. Må citeres mod kildeangivelse.

Læs publikation