Identifikation af sårbare marine områder i den grønlandske/danske del af Arktis

08-03-2013

Med de stigende globale temperaturer er der stadig større isfrie havområder i Arktis i sommerperioderne og de relaterede miljøpåvirkninger i forbindelse med øget skibstrafik kan forårsage et stadig større pres på den arktiske natur.

I relation til de mulige fremtidige relaterede miljøpåvirkninger identificerer rapporten 12 økologisk vigtige og følsomme marine områder, samt særligt vigtige kerneområder, indenfor rigets økonomiske zone omkring Grønland (Grønlands Eksklusive Økonomiske Zone – EEZ).

Download rapporten

Identifikation af sårbare marine områder i den grønlandske/danske del af Arktis (pdf, 15 MB)
Sammenfatning
English summary

Udarbejdet af DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi for Naturstyrelsen. Udgivet 2013.

Læs publikation