Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven

06-03-2013

En vurdering af den gældende regulering og vandsektorlovens virkninger samt en vurdering af, hvor der er behov for en nærmere evaluering.

Denne redegørelse er et udtryk for kontaktudvalgets medlemmers vurdering af den gældende regulering og vandsektorlovens virkninger samt vurdering af, hvor der er behov for en nærmere evaluering. Kontaktudvalget har valgt, at redegørelsen skal omhandle de vigtigste problemstillinger, som udvalgets respektive medlemmer ser i vandsektorlovgivningen, herunder hvad der fungerer godt og hvad der fungerer mindre godt. Redegørelsen indeholder således både en kvalificering af udvalgte problemstillinger og en indsamling af erfaringer hermed.

Formålet med vandsektorloven er at sikre en vand- og spildevandsforsyning af fortsat høj sundhedsmæssig og miljømæssig kvalitet under hensyn til forsyningssikkerheden og naturen. Det er endvidere formålet, at forsyningen skal drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

Læs eller download rapporten

Udgivet af Naturstyrelsen 2013. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs mere om vandsektorloven