Kortlægning af klimaforandringer - muligheder og barrierer for handling

13-03-2013

Rapporten kortlægger klimaforandringernes konsekvenser og muligheder for Danmark

Klimaændringerne vil have betydning for en række områder i det danske samfund. Til trods for at der fortsat er usikkerhed om klimaændringernes omfang og indtræffen, bør klimatilpasning tænkes ind i den løbende og langsigtede planlægning på området.

Regeringen har besluttet at igangsætte en række initiativer, der skal understøtte en klimatilpasningsindsats, der kan medvirke til at gøre Danmark robust over for klimaændringerne.

Læs eller download rapporten

Udgivet af Naturstyrelsen 2012. Må citeres mod kildeangivelse.

Læs publikation