Nyt mikrobiologisk rensningsprincip til fjernelse af pesticid i drikkevandet

12-03-2013

Dette projekt tager udgangspunkt i de laboratorieforsøg, som har vist meget overbevisende resultater
for rensning for BAM indhold op til 7,5 μg/L.

Udvikling af et mikrobiologisk rensningsprincip til anvendelse i traditionelle vandbehandlingsanlæg på vandværker til fjernelse af pesticid (BAM) i drikkevandet.

Læs eller download rapporten:

Nyt mikrobiologisk rensningsprincip til fjernelse af pesticid i drikkevandet (pdf)
Udgivet af Naturstyrelsen 2012. Må citeres mod kildeangivelse.