Projekt om grundvandsbeskyttelse i andre lande mht. pesticider

21-03-2013

Rapporten foretager en undersøgelse og sammenligning af den danske model for grundvandsbeskyttelse mht. pesticider med andre lande som grundvandsmæssigt og geografisk er sammenlignelige med Danmark.

Rapporten foretager en undersøgelse og sammenligning af den danske model for grundvandsbeskyttelse mht. pesticider med andre lande som grundvandsmæssigt og geografisk er sammenlignelige med Danmark. De lande, der har indgået i undersøgelsen er: Sverige, Tyskland (med fokus på delstaten Slesvig-Holsten), Holland og England. Grundlaget for undersøgelsen er et litteraturstudie samt besøg og interviews med nøglepersoner i landenes statslige organisationer med ansvar for reguleringen af pesticider og grundvandsbeskyttelse. Rapporten indeholder en beskrivelse af de involverede landes modeller for grundvandsbeskyttelse mht. pesticider samt en vurdering af muligheder og opmærksomhedspunkter ift. den danske model for grundvandsbeskyttelse mht. pesticider.

Læs eller download rapporten:

Udgivet af Naturstyrelsen 2013. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation