Katalog over forvaltningstiltag for skibsfart ved særligt følsomme havområder ved Grønland

08-03-2013

Rapporten identificerer mulige relevante tiltag i dansk-grønlandsk farvand til beskyttelse af miljøet mod effekter fra international skibsfart og afklarer umiddelbare praktiske og økonomiske konsekvenser heraf.

Download rapporten

Katalog over forvaltningstiltag for skibsfart ved særligt følsomme havområder ved Grønland (pdf, 9 MB)

Udarbejdet af Frank Stuer-Lauridsen og Svend Overgaard for Miljøministeriet. Udgivet 2013.

Læs publikation