Idékatalog - idéer til formidling af Langeland Kommunes landskaber

26-11-2013

Supplement til Landskabsatlas for Langeland Kommune

Idékataloget skal ses som supplement til Landskabsatlas for Langeland Kommune.

Idékataloget sætter fokus på de meget forskellige landskaber på Langeland, og kataloget kommer med bud på, hvordan man kan ormidle landskabets kvaliteter og potentiale på nye, spændende måder. De mange idéer er opstået i arbejdet med landskabsatlasset, men ikke mindst i den åbne og inkluderende proces, hvor mange ”landskabsambassadører” i
lokalområdet med interesse for landskaber, natur og planlægning tog aktivt del i arbejdet med idékataloget. Idékataloget er dermed resultatet af de workshopper og temamøder, der blev afholdt i forbindelse med udarbejdelsen af landskabsatlas for Langeland Kommune. Under disse dage deltog op til 30 lokale landskabsambassadører fra både
Langeland og Strynø med både kreativt og værdifuldt input til atlasset.

Læs eller download

Udgivet af Naturstyrelsen og Langeland Kommune i samarbejde med NIRAS og PLANVÆRKSTEDET 2013. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.


Læs mere

Læs mere om Landskabsatlas for Langeland Kommune

Læs Lanskabsatlas for Langeland Kommune