Landskabsatlas for Langeland Kommune

26-11-2013

Værktøj til Langeland Kommune i arbejdet med kommuneplanlægning for det åbne land.

Naturstyrelsen har sammen med Langeland Kommune udarbejdet et Landskabsatlas for Langeland Kommune.

Landskabsatlas er en ”oversættelse” af den landskabskarakterkortlægning, Langeland Kommune tidligere har gennemført.

Metoden bruges af mange kommuner og resultatet af landskabskortlægningen anvendes blandt andet til at udpege
værdifulde landskaber i kommuneplanlægningen. Det er et vigtigt formål med Landskabsatlas at formidle resultatet af landskabskarakterkortlægningen til ikke- fagfolk og derved skabe forståelse for landskabets værdier og de ’spilleregler’, der skal lægges til grund for administrationen af de enkelte landskaber.

Læs eller download

Udgivet af Naturstyrelsen 2013. Må citeres mod kildeangivelse. Kan fås i trykt udgave ved henvendelse til Miljøministeriets Informationscenter.

Kontakt Miljøministeriets Informationscenter


Læs mere

Læs mere om Landskabsatlas for Langeland Kommune

Læs Idékataloget