Agger Tange og Flade Sø

10-10-2013

Vandretursfolder nr. 131

Agger Tange er en sandodde, dannet af det materiale, som havet har ført med sig op langs kysten. Der er et fantastisk dyreliv på Tangen, f.eks. forår og efterår, når titusinder af svømme- og vadefugle raster på vej til ynglepladser.

De store, lavvandede søer, Flade Sø og Ørum Sø var oprindeligt en del af Krik Vig, men blev til søer, da de på grund af sandflugt blev afskåret fra vigen. Indtil midten af 1800-tallet dannede de et sammenhængende søområde. På strandengene vokser flere orkidéarter, bl.a. kødfarvet gøgeurt og maj-gøgeurt.

Læs eller download vandretursfolderen:

Udgivet af Naturstyrelsen 2013. Må citeres mod kildeangivelse. Kan fås i trykt udgave ved henvendelse til Naturstyrelsen Thy .