Vandmiljø og natur 2007

07-10-2013

NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning.

Rapportens forside Denne rapport indeholder resultater fra 2007 af det nationale program for overvågning af vandmiljø og natur (NOVANA) i Danmark. Rapporten indeholder en opgørelse af de vigtigste påvirkningsfaktorer og en status for tilstand i grundvand, vandløb, søer, havet samt for overvågningen af naturtyperne på land og for overvågning af udvalgte planter og dyr. Grundlaget for rapporten er de årlige rapporter, som udarbejdes af fagdatacentrene for de enkelte emneområder. Disse rapporter er baseret på data indsamlet af de statslige miljøcentre og Danmarks Miljøundersøgelser.

Læs eller download rapporten

Udgivet af By- og Landskabsstyrelsen (nu Naturstyrelsen) og Danmarks miljøundersøgelser 2007. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation