Vandmiljø og Natur 2008. NOVANA. Tilstand og udvikling – faglig sammenfatning (Februar 2010)

10-10-2013

Denne rapport indeholder resultater fra 2008 af det nationale program for overvågning af vandmiljø og natur (NOVANA) i Danmark.

Rapportens forside Denne rapport indeholder resultater fra 2008 af det nationale program for overvågning af vandmiljø og natur (NOVANA) i Danmark. Rapporten indeholder en opgørelse af de vigtigste påvirkningsfaktorer og en status for tilstand i grundvand, vandløb, søer, havet samt for overvågningen af naturtyperne på land og for overvågning af udvalgte planter og dyr.

Grundlaget for rapporten er de årlige rapporter, som udarbejdes af fagdatacentrene for de enkelte emneområder. Disse rapporter er baseret på data indsamlet af de statslige miljøcentre og Danmarks Miljøundersøgelser.

Vandmiljø og Natur 2008. NOVANA: Tilstand og udvikling – faglig sammenfatning (Pdf; 11 mb)

Udgivet af Naturstyrelsen, Danmarks Miljøundersøgelser og Aarhus Universitet, 2007.

Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation