Videnblad: Borgerinddragelse i vindmølleplanlægning

23-09-2013

Videnblad - statslig information om vindmøller.

Forsiden af bladet Videnblade er en serie foldere om statslig information om vindmøller til borgere.

Det tager lang tid at planlægge for vindmøller, ofte går der flere år fra start til vindmøllerne er sat op. Borgerne skal inddrages i vindmølleplanlægningen, både når kommunen laver den overordnede plan for udbygning med vindmøller
i kommunen, og når der planlægges for konkrete vindmølleprojekter.

Læs eller download videnbladet:

Udgivet af Naturstyrelsen 2013. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation