Kvaliteten af det danske drikkevand 2011-2013

19-12-2014

I henhold til drikkevandsdirektivet skal forbrugerne informeres om kvaliteten af drikkevandet.

Denne rapport er udarbejdet af Naturstyrelsen som følge af Rådets direktiv nr. 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand med henblik på at informere forbrugerne.
Denne rapport har til formål at informere forbrugerne om kvaliteten af det danske drikkevand for årene 2011 – 2013. Den første rapport af denne art blev udarbejdet for årene 1999-2001, den seneste rapport blev udarbejdet for årene 2008-2010. 

Revideret udgave februar 2015.

Læs eller download rapporten:

Udgivet af Naturstyrelsen, 2014. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs også:

Udgivet af Naturstyrelsen, 2011. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Udgivet af By- og Landskabsstyrelsen, 2009. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.