APROPOS 9 - Landskabsatlas og formidling af landskabskarakterkortlægningen

27-01-2014

Udgivelse fra Naturstyrelsen om emner, der har relation til kommunernes planlægning

Med dette nummer af Apropos sættes fokus på, hvordan et landskabsatlas kan formidle kommunernes landskabsværdier og dermed indgå som et redskab i kommunernes planlægning,

Læs eller download hæftet:

APROPOS 9 - Landskabsatlas og formidling af landskabskarakterkortlægningen

Udgivet af Naturstyrelsen 2013. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation