Status over den danske plante- og dyreverden

22-01-2014

Udgivet af Miljøministeriet, 1980.

'Status over den danske plante- og dyreverden' er en sammenfatning af de resultater, som blev offentliggjort ved et symposium i 1980, der havde til formål at opdatere den viden, man på daværende tidspunkt havde om planter, dyr og deres levesteder. Symposiet blev afholdt af Fredningsstyrelsen i samarbejde med Københavns Universitet og Naturfredningsrådet.

Status over den danske plante- og dyreverden (pdf; 8,7 mb)

Udgivet af Miljøministeriet, 1980. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation