Holmegaard Mose natur og kultur

11-07-2014

Lokal folder fra Naturstyrelsens enhed Storstrøm

Holmegaard Mose er en af de få højmoser, der er tilbage i Danmark og er den største på Sjælland. Mosen er blevet genoprettet med EU-LIFE midler. Stier, fugletårne mv. gør at den særegne natur kan opleves.

Udgivet af Naturstyrelsen 2014. Må citeres mod kildeangivelse. Kan fås i trykt udgave ved henvendelse til Naturstyrelsen - Storstrøm

Download pdf