Vejledning om ophævelse af lokalplaner m.v.

Vejledning om ophævelse af lokalplaner m.v.

23-07-2014

Denne vejledning belyser dels de gamle regler om ophævelse af byplanvedtægter og lokalplaner for landzonearealer og for arealer, der tilbageføres til landzone, og dels de nye regler om ophævelse af byplanvedtægter og lokalplaner for arealer i byzoner eller sommerhusområder uden ændring af zonestatus, som blev indføjet med vedtagelsen af lov nr. 579 af 18. juni 2012 om ændring af planloven. Der finder en gennemgang sted af henholdsvis de materielle og de formelle krav, som knytter sig til såvel de gamle som de nye regler.

Læs publikation