Screening for miljøfarlige forurenende stoffer

18-06-2014

Rapporten samler resultaterne af en screening af det danske vandmiljø for rester af de såkaldte prioriterede giftstoffer, som EU Kommissionen i 2018 vil sætte grænseværdier for.

Naturstyrelsen står bag en screening af det danske vandmiljø for rester af en række giftstoffer.

Forskere fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet har analyseret prøver af saltvand, ferskvand og fisk fra forskellige steder i Danmark. I alt er der målt ferskvand 16 steder, havvand 14 steder og fisk fra 10 steder.

Rapporten præsenterer resultatet af screeningen.

Screeningen skal bruges til at vurdere, om nogle af stofferne skal overvåges i den løbende miljøovervågning i Danmark.

Download rapporten