Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

17-06-2014

Vejledningen beskriver, hvordan risikostyringsplanerne for de 10 danske områder, der er udpeget efter oversvømmelsesdirektivet, skal udarbejdes.

I Risikostyringsplanerne skal der fastsættes mål for styring af oversvømmelsesrisici med særlig vægt på at begrænse mulige oversvømmelsers konsekvenser for sundhed, miljø, kulturarv og økonomi. Vejledningen indeholder også en plan for, hvordan en risikostyringsplan kan opbygges.

Download pdf