Biodiversitet og grønne byer - Eksempelkatalog

26-05-2014

 

Bevarelsen af biologisk mangfoldighed eller biodiversitet er i stigende grad blevet genstand for opmærksomhed både på globalt og nationalt plan, idet det ses som en forudsætning for fremtidig bæredygtig udvikling. EU´s biodiversitetsstrategi 2011-2020 er et udtryk for denne stigende opmærksomhed. Målet er at standse tilbagegangen i biodiversitet inden 2020. EU-initiativet Green Infrastructure er et væsentligt element i denne strategi og fokuserer målrettet på tiltag, der kan modvirke tilbagegangen både i det åbne land og i byerne. Danmark har tilsluttet sig 2020-målet og arbejder på forskellige planer for at Opfylde denne målsætning, senest har Natur- og Landbrugskommissionen anbefalet etableringen af et nationalt naturnetværk. Samtidig er der fokus på, hvordan kommunerne kan bidrage til den overordnede målopfyldelse. Denne rapport skal ses i lyset af den målsætning, idet den specielt fokuserer på biodiversiteten i byerne.

 

Download pdf