Biodiversitet og grønne byer - Eksempelsamling

26-05-2014

En eksempelsamling til byplanlæggere og beslutningstagere.

 

De fleste danskere bor i byer, og derfor er kvaliteten af byernes grønne områder vigtig – både for naturen og for mennesker. Sammenhængende grønne strukturer kan skabe gevinster for både biodiversitet, rekreative adgangsmuligheder, sundhed, bymiljø og klimatilpasning. Fx viser udenlandske undersøgelser, at grønne tage kan designes, så de både opsamler regnvand og kan fungere som yngle- og levesteder. Det kan være for insekter eller fugle som lærker, viber, husrødstjert, præstekraver mv. Det er udfordrende at tænke biodiversitet ind i byernes udemiljøer, hvis fokus ofte er liv, leg og byidentitet. Men der er mulighed for, at biodiver-siteten kan tilføre nogle nye elementer som fx nysgerrighed og samhørighed. Danmark skal bidrage til at løfte EU’s målsætning om at standse tabet af biodiversitet i 2020. Indsatsen for vores beskyttede naturområder spiller en hovedrolle i at følge op på målet. Den indsats skal primært ske de steder, hvor vores internationale og nationale værdifulde natur findes - men også byernes grønne områder skal bidrage.

 

Download pdf