Inspiration til decentrale renseløsninger

Inspiration til decentrale renseløsninger
26-05-2014

Flere virksomheder og organisationer efterspørger en enklere og mere ensartet regulering af spildevand fra industri. Der har været efterlyst mere struktureret viden om, hvordan forenklinger kan gennemføres til gavn for både virksomheder, kommuner og miljø, og hvordan forenklinger samtidig kan understøtte innovation inden for decentrale renseløsninger. Rapporten fra Grontmij A/S giver en vurdering af, hvor regelforenklinger på området vil have størst effekt, og hvilke muligheder der er for at skabe bedre vilkår for anvendelse og udvikling af decentrale renseløsninger.

Download pdf