Fastsættelse af takster for vand

12-05-2014

Denne vejledning kan bruges ved vandforsyningernes udarbejdelse af takstbladet og kommunalbestyrelsens godkendelse heraf. Det gælder både vandforsyninger, der er omfattet af vandsektorloven, og vandforsyninger der ikke er omfattet af vandsektorloven.

Download pdf