Sårbarhedskortlægning og afgrænsning af NFI og IO

undefined

Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning

01-05-2014

Denne rapport handler om, hvordan Naturstyrelsen i forbindelse med den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning zonerer nitratsårbare grundvandsmagasiner og afgrænser nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder (IO). Formålet med rapporten er på kortfattet, overskuelig og samtidig tilstrækkelig detaljeret vis at beskrive, hvordan zoneringen sker på et fagligt velfunderet og ensartet grundlag.

Læs publikation