LIFE Holmegaards Mose

28-03-2014

Holmegaard Mose er den største højmose i Østdanmark. Den er privatejet, men Naturstyrelsen er plejemyndighed. I 2010 – 2013 har Naturstyrelsen stået for et EU-støttet LIFE-projekt, hvor en stor del af den tilgroede moseflade er ryddet, og vandstanden er hævet.

Udgivet af Naturstyrelsen 2013. Må citeres mod kildeangivelse. 

Læs publikation