Afprøvning af in situ logning med MIHPT og MS

16-04-2015

Projektet ’Afprøvning af in-situ logning med MIHPT og MS’ tester udstyr, som trykkes ned gennem jordlag med grundvand og samtidig måler visse typer af kemiske mikroforureninger og grundvandsstrømning. Rapporten konkluderer, at test af teknikken er vellykket, men der er behov for en videreudvikling.  

Download pdf