Naturpleje – en analyse af de udfordringer lodsejer og dyreholder oplever

25-04-2015

Naturstyrelsen, NaturErhvervstyrelsen og Videncentret for Landbrug har sammen udarbejdet en analyse af de udfordringer for naturpleje, som lodsejere og dyreholdere oplever. For hver udfordring foreslås tiltag, der kan gøre naturpleje mere attraktivt

Download kataloget som opslag (2 sider)

Download kataloget som enkelt side  (1 side)