Potentiale og udviklingsmuligheder for knust beton som filtermateriale til rensning af regnvand

16-04-2015

Projektet tester egenskaberne og renseevnen af filtre med knust beton til rensning af regnvand. Modsat sand er beton også i stand til at binde og dermed tilbageholde opløste stoffer, for eksempel fosfor. Resultaterne viser, at knust beton som filtermaterialet har en høj P-adsorptionskapacitet (>90 %) og er et mindst lige så effektivt filtermateriale som sand med hensyn til fjernelse af partikulære tungmetaller (Zn, Ni, Pb, Cu, Cr, Cd). Processen er meget iltforbrugende, og mineraliseringen kører på højtryk.

Download pdf