Vejledning om indsatsplaner

21-04-2015

Vejledningen er til kommuner og ejere af almene vandforsyningsanlæg, der skal udarbejde indsatsplaner efter vandforsyningsloven med henblik på beskyttelse af drikkevandsinteresserne. Vejledningen beskriver relevante juridiske og praktiske problemstillinger og er delt op i tre afsnit om henholdsvis udarbejdelse, vedtagelse og gennemførelse af indsatsplaner.

Download pdf