Rude Skov

Rude Skov

15-12-2015

Vandretursfolder nr. 2

Rude Skov er en del af et større skovområde, som engang strakte sig fra Sjælsø i nord til Furesøen i syd. Skoven var ikke så tæt som nu, tværtimod vekslede lysåben skov, hvor hjortevildt og kvæg græssede, med små dyrkede marker og enge. Mellem områdets landsbyer lå også søer, fiskedamme og tørvemoser, samt magre jorder med krat og hede.

Udgivet af Naturstyrelsen 2008. Senest opdateret 2015. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer samt ved henvendelse til Miljøministeriet


 

Se hele den digitale guide til Rude Skov

Hent folder