Afprøvning af forslag til metode til konsekvensvurdering af ændret vandløbsvedligeholdelse

20-02-2015

Undersøgelsen har til formål at afprøve et metodeforslag til vurdering af konsekvenserne for afvandingsforholdene ved en ændret praksis for vandløbsvedligeholdelse. Det er foretaget ved hjælp af data fra målestationer og modelberegninger for vandløbsstrækninger, hvor der tidligere er sket ændringer i vedligeholdelsen. Idet der ikke kan konstateres en entydig sammenhæng mellem ændring i vedligeholdelse og ændring i vandstand, vurderes den foreslåede metode ikke at være egnet til at forudsige konsekvenserne af en given ændring af vedligeholdelsen.

Download rapport