Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder

Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder.jpg
25-02-2015

Naturstyrelsen udpeger indsatsområder, hvor der er behov for en særlig beskyttelse af drikkevandsinteresserne. I rapporten er der redegjort for, hvordan indsatsområder, som ligger inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder på sandjorder, er identificeret. (Revideret april 2015)

Læs publikation