Naboer til biogasanlæg

18-02-2015

Voxmeter har i denne spørgeundersøgelse spurgt naboer til 61 eksisterende biogasanlæg i Danmark, om de føler sig generet af lugt, transport eller andet. Naboerne er desuden spurgt om deres syn på miljø og landbrug samt deres oplevelser af inddragelse ved etablering og drift af anlæggene.

Download pdf