First year post-construction monitoring of bats and birds at wind turbine test centre Østerild

22-01-2015

Det Nationale Testcenter i Østerild Plantage har ikke haft en negativ indflydelse på naturen. Tværtimod, tyder noget på. Fugle på træk passerer testcenteret i sikker afstand, og flagermus i området har tilsyneladende haft gavn af de mange nye vandhuller, Naturstyrelsen har lavet som ny natur i nærheden af vindmøllerne.

Det viser en rapport, som Institut for Bioscience, Aarhus Universitet har udarbejdet for Naturstyrelsen. Forskerne har forgæves ledt efter døde fugle på jorden under vindmøllerne. Blandt andet på den baggrund vurderer man, at testcenteret sandsynligvis kun i begrænset omfang påvirker fuglene.

Download pdf