Almindingen - Miniguide

21-07-2015

Almindingen i hjertet af Bornholm er den ældste og smukkeste del af den vidtstrakte skov, der dækker en stor del af det indre Bornholm. Almindingen hører til det Nordbornholmske højland præget af klippetoppe og sprækkedale.

Areal: 2476 hektar placeret centralt og højt beliggende på øen.

Beplantning: Primært rødgran, bøg og eg med en stor andel vintereg.

Dyreliv: Flagermusene er vel repræsenterede på øen. Blandt andet lever Bechsteins flagermus i Almindingen, og i Danmark er arten kun kendt fra Bornholm. Af større arter findes en del råvildt og en mindre bestand af dåvildt. I Baste- og Svinemosen er der god mulighed for at se mange fugle, bl.a. trane og rørhøg.

Se også den digitale guide til Almindingen


Hent stort kort over området

Udgivet af Naturstyrelsen 2015. Må citeres mod kildeangivelse.

Hent folder