Fra spildevand til biomasse

undefined
06-07-2015

Rapporten er udarbejdet på baggrund af et projekt, der undersøger muligheden for at udvikle et effektivt, tidssvarende og eksporterbart anlæg, som på mindre gårdanlæg kan omdanne op til 50% af gyllen til biomasse. Hermed reduceres miljøbelasningen fra gyllen ved at anvende næringsstofferne til produktion af biomasse f.eks. som dyrefoder i form af andemad (Lemnaceae). Ved at dyrke andemad i anlæg, der tilføres spildevand (gylle), kan der dermed produceres store mængder af foderbaseret biomasse, og samtidig mindskes mængden af gylle, som skal håndteres på anden måde.

Læs publikation