Projekt klimaskole

undefined
01-07-2015

Rapporten er udarbejdet på baggrund af ”Projekt klimaskole”, der er gennemført med tilskud fra Miljøministeriet bevilliget i 2012. I projekt klimaskole er der udviklet nye værktøjer til at benytte regnvand til leg og læring.

Løsningerne demonstreres på Lindebjergskolen i Roskilde Kommune. Anlægget viser fx. permeable belægninger, afledning af regnvand via vandrender, soppebassin og faskiner, vandpumpe og nedsivningsgrøft.

Læs publikation