ICEU del 4: Optimeret udnyttelse af gasproduktion fra rådnetanksdrift

ICEU del 4
24-06-2015

Denne rapport udgør den fjerde af i alt 4 delrapporter omkring intelligent udnyttelse af kulstof og energi på renseanlæg, som EnviDan A/S har gennemført som udviklingsprojekt med støtte fra Miljøstyrelsen. Projektets del 4 fokuserer på optimeret gasudnyttelse på renseanlæg.  

I delrapport 4 fokuseres på udstyr til udnyttelse af den producerede biogas samt udstyrets effektivitet og driftsøkonomi. Herunder er der opstillet indikationer for, hvornår det er økonomisk rentabelt at udskifte gasmotorer.

Læs publikation