Intelligent udnyttelse af kulstof og energi på renseanlæg

Hovedrapport: Intelligent udnyttelse af kulstof og energi på renseanlæg
24-06-2015

Rapporten beskriver udviklingsprojektet ”Intelligent Carbon and Energy Utilisation” (ICEU). I projektet betragtes spildevand som en ressource, og det centrale i ICEU konceptet er at designe eller optimere renseanlægget til at kunne udnytte spildevandets organiske kulstof optimalt. Der er fokus på at minimere energiforbruget til de biologiske processer samt at optimere driften af rådnetanken og udnytte biogassen bedst muligt.

Denne rapport udgør hovedrapporten, der sammenfatter hovedkonklusionerne fra fire delrapporter omhandlende optimeret og intelligent udnyttelse af spildevandets ressourcer, som EnviDan A/S har gennemført som udviklingsprojekt med støtte fra Miljøstyrelsen.

 

Læs publikation